Rezerwacje

Tel. 22 752 63 30 w czasie seansów filmowych
KASA KINA JEST CZYNNA 60 MINUT PRZED PIERWSZYM SEANSEM